Merkwaarden & kernwaarden

  • Stichting Kerst-vrouwen is opgericht door vrijwilligers, draait op vrijwilligers en voert uit op volledige vrijwillige basis.
  • Er wordt aandacht gegeven, medeleven getoond en stil gestaan bij eigen mensen die dit op dat moment zo hard nodig hebben.
  • De actie wordt momenteel ge├»nitieerd, georganiseerd en uitgevoerd voor en door eigen mensen, ondernemers, verenigingen, clubs en kerken uit de directe omgeving.
  • Alle lagen van de bevolking kunnen worden betrokken bij deze actie. Dit zorgt voor veel saamhorigheid en verbinding.
  • Het uitgangspunt bij het vragen van een bijdrage en of goederen is zeer laagdrempelig en ongedwongen, zodat eenieder op zijn eigen manier een steentje kan bijdragen wanneer zij zich hiervoor willen inzetten en of aan willen deelnemen.
  • Waar mogelijk zijn wij zeer transparant naar onze donateurs. Wij waken ten alle tijden over de privacy en anonimiteit.