Werkgebied

De Kerst-Vrouwen zijn actief in de gemeente Friese Meren en in overleg ook daarbuiten. 
We werken voortdurend met elkaar samen maar tijdens het moment van het bezorgen van de lichtjes werken we in koppels.

Overzicht Kerstvrouwen per gebied:

Omgeving: Balk en Ruigahuizen
Kerstvrouwen: Miranda Ras, Anneke Oenema, Emily Mitchell

Omgeving: Nijemirdum, Oudemirdum en Sondel
Kerstvrouwen: Vacant

Omgeving: Bakhuizen, Mirns en Rijs
Kerstvrouwen: Trienke Boonstra en Wietske Witteveen

Omgeving: Sloten, Tjerkgaast, Spannenburg en Wijckel
Kerstvrouwen: Dirkje Mous en Treja Snelter

Omgeving: Harich, Elahuizen, Kolderwolde en Oudega
Kerstvrouwen: Ida de Vries en Marieke Feenstra

Omgeving: Lemmer
Kerstvrouwen: Karla Postma, Vacant