Missie & Visie

Missie

Stichting Kerstvrouwen schenkt aandacht aan mensen die het rond de Kerstdagen moeilijk hebben.
Alle steun en goederen worden vrijwillig bijgedragen of gesponsord. 
De Stichting bevordert saamhorigheid en verbinding van inwoners. 
Iedere vorm van steun en aandacht is respectvol en – indien gewenst – anoniem

Visie

Stichting Kerstvrouwen wil inwoners betrokken maken. Juist in deze tijd van individualisering.