Ambities

  • Wij streven ernaar dat wij jaarlijks alle mensen die worden aangemeld bij ons en de mensen die bij ons op een andere manier bekend zijn, een lichtje te kunnen brengen voor de donkere dagen met Kerst. 
  • Wij vertrouwen erop dat wij ieder jaar opnieuw kunnen bouwen op onze vrijwilligers die ons ondersteunen om dit allemaal mogelijk te maken.
  • Wij streven er naar alle mensen, ondernemers, verenigingen, clubs, scholen en kerken die graag een bijdrage willen leveren te bereiken en de gelegenheid te bieden deel te nemen aan onze actie.
  • Wij hopen dat onze actie zich uiteindelijk als een soort olievlek zich zal uitbreiden buiten ons werkgebied in Friesland en tot ver daarbuiten.
  • Wij streven ernaar om zo transparant mogelijk, open en eerlijk te zijn in de communicatie, al onze verrichtingen, onze acties en het presenteren van het jaarverslag.
  • Wij streven ernaar om op verschillende manieren sponsorgelden binnen te halen. Denk aan: collecte, marktkraam, deur aan deur verkoop of het organiseren van een evenement.
  • Wij streven ernaar om een CFB keurmerk te krijgen en een ANBI status.
  • En tot slot hebben wij de ambitie om meer te gaan samenwerken met andere partijen die actief zijn op sociaal en maatschappelijk gebied.