Doelstelling

Het initiëren, organiseren en bieden van hulp c.q. geven van aandacht aan mensen die in een “moeilijke” periode zitten. Denk hierbij aan mensen die te maken hebben/hadden met overlijden, ziekte, ontslag, relatieproblemen, eenzaamheid, mantelzorg dan wel andere persoonlijke omstandigheden.

Met als slogan: Voor elkaar en met elkaar!